Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató

Jelen tájékoztató a csillamuely.hu weboldal, vagy honlap használata során, a honlapot üzemeltető által felmerülő adatkezelési tevékenységről tájékoztatja a felhasználót.

A csillamuhely.hu honlap üzemeltetője: Székely Csilla Mária egyéni vállakozó

2131 Göd, Kossuth u. 29.

Adatkezelő: Székely Csilla Mária, elérhetősége: csillamuhely@gmail.com, 2131 Göd, Kossuth. u. 29.

Adatkezelési tevékenység hatályba lépése: 2019. 02.01.

 

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adattovábbítás, megőrzés ideje

Jelenleg a csillamuhely.hu honlapon a következő adatkezelő tevékenységek lehetségesek:

  1. Kapcsolattartás a felhasználókkal  (Kapcsolat menüpont)
  2. Vásárlás, megrendelés (Bolt menüpont)
  3. Hírlevél feliratkozás
  4. a honlap használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik

 

1. Kapcsolattartás

Adatkezelés célja
Kapcsolattartás email-en, telefonon, postai úton, hogy a felhasználó kérdéseire válaszolni tudjon az Adatkezelő.

Adatkezelés jogalapja
A Kapcsolat menüpontban megadott adatokkal a felhasználó hozzájárulását adja adatainak használatára, de ezt bármikor visszavonhatja, írásbeli kérés alapján az Adatkezelő megadott elérhetőségére.

Kezelt adatok köre

A Kapcsolat menüpont alatt megadható email cím, név.

Adattovábbítás, címzettek

A Kapcsolat űrlap által elkért adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik félnek, a levelező rendszerben kerülnek tárolásra, kivéve, panasz esetét. Ebben az esetben a jogszabályoknak megfelelő módon adja át a panaszt kezelő szervnek, hatóságnak.

Adatok megőrzésének ideje

Adatkezelő a megkeresési ügy elintézéséig kezeli a felhasználó adatait.

 

2. Vásárlás

Adatkezelés célja
A vásárlási, rendelési űrlap kitöltésével, személyes adatok megadásával az Adatkezelő lebonyolítja szerződésnek minősülő megrendelést. Személyes adatok megadása nélkül a rendelés, vásárlás, nem kivitelezhető.

Adatkezelés jogalapja
A megadott adatokat, a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötése, és teljesítése jogalapon kezeli.

Kezelt adatok köre
Név, cím, telefonszám

Adattovábbítás, címzettek
A vásárlási, rendelési űrlap kitöltésénél megadott adatokat az Adatkezelő átadja a rendelést teljesítő mindenkori szállító cégnek, valamint a vállalkozás üzemeltetését, könyveit, működésének ellenőrzését biztosító szerveknek, hatóságoknak, cégeknek, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történő felhasználásra. Az adatok a honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra.

Adatok megőrzésének ideje
A mindenkori adó elévülési idő végéig tárolja a felhasználó személyes adatait az Adatkezelő.

 

3. Hírlevél feliratkozás

Adatkezelés célja

A honlapon a felhasználók személyes adataik önkéntes megadásával feliratkozhatnak Adatkezelő által rendszeresen küldött hírlevélre. Adatkezelő kizárólag a rendszeres hírlevél kiküldéshez használja fel az adatokat.

Adatkezelés jogalapja

A felhasználó által önként, a feliratkozáskor megadott adatok hozzájárulást jelentenek azok kezeléshez.

Kezelt adatok köre

 email cím, név

Adattovábbítás, címzettek

Az adatkezelő által megbízott mindenkori hírlevél küldő szolgáltató az adatok felhasználója.

Adatok megőrzésének ideje

A felhasználó személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a leiratkozásig kezeli az Adatkezelő.

 

4. Sütik

A felhasználó látogatása során a honlap szoftverei sütiket (file, adatcsomag) telepít a felhasználó gépére. A következő fajta sütik tárolódnak:

  • fizetést támogató
  • munkamenetet hitelesítő
  • felhasználó által rögzített adatokat tároló

Ezek a felhasználó által érintett szolgáltatás biztosításához szükségesek. Erre külön hozzájárulási engedély a jogszabály szerint nem szükséges.

A honlap ezenkívül használ még:

– követő sütiket a vásárlási szokásokról

– statisztikai sütiket, a honlap látogatási eseményeiről

Ezek használatához hozzájárulás szükséges, ezek élettartama 2 év. Ezeket a felhasználó a saját gépének böngészőjében beállíthatja, törölheti onnan.

 

Felhasználó jogai

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott, fentiekben leírt Adatkezelés jogalapokra tekintettel használhatja fel a felhasználó személyes adatait.

Felhasználónak joga van írásban, az Adatkezelő elérhetőségeire jelezni, ha az alábbi jogai közül bármelyiket gyakorolni szeretné. Adatkezelő legtöbb 1 hónap alatt bírálja el ezen megkereséseket, abban az esetben, ha a felhasználó személye egyértelműen beazonosítható a megadott adatok alapján, és a jogszabályoknak megfelelően jár el.

 

Hozzáférés

Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni milyen adatait, milyen célból, hol tároljuk, kinek adjuk tovább, meddig tároljuk

Helyesbítés
Felhasználónak joga személyes adatainak helyesbítését kérni

Törlés
Felhasználónak joga van személyes adatainak törlését kezdeményezni. Adatkezelő nem köteles törölni, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van arra, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésére.

Korlátozás
Felhasználó kérheti adatai használatának korlátozását, ebben az esetben az adatok nem törlődnek, de adatkezelési tevékenység nem engedélyezett.

Amennyiben Felhasználó kéri valamelyik fenti jogának érvényesítését, Adatkezelő köteles értesíteni mindenkit, akinek továbbításra került.

Adathordozhatóság
Felhasználó kérheti adatainak továbbítását más adatkezelő részére, amennyiben az technikailag lehetséges.

Panasztétel
Felhasználó panasszal fordulhat a www.naih.hu oldalon a hatósághoz, amennyiben megítélése szerint jogszerűtlenül kezeljük adatait.

 

Adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő gondoskodik Felhasználó személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi azokat a szükséges technikai intézkedéseket, melyek által a kezelt adatok védettek lesznek, nem hozzáférhetőek jogosulatlan felhasználó számára. Mindent megtesz, hogy ne semmisüljenek meg, ne módosuljanak jogosulatlanul. Ezekre felhívja figyelmét mindazoknak, akiknek jogosan átadja további kezelés céljából.

 

Jelen tájékoztató hatálya, módosítása

Jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezések a tájékoztató elején jelzett időpontban lépnek hatályba, attól kezdve szabályozzák Székely Csilla Mária adatkezelési tevékenységét. Ezt Adatkezelő bármikor módosíthatja, mely módosítás a csillamuhely.hu honlapon történő közzétételtől lesz hatályos az érintettek számára.